ANASAYFA

MEN� TAR�H�EM�Z BASINDAN B�ZE ULA�IM �LET���M

RES�MLER

 
 
  ANASAYFA
MEN�
TAR�H�EM�Z
BASINDAN
B�ZE ULA�IM
�LET���M
RES�MLER
P�F NOKTALARI
YILBA�I ORGAN�ZASYON
D�G�T�RK DE MA� KEYF�
 
 
S�SDA�I FM

 

1990 y�l�nda a��lm�� olan restaurant�m�z sizlere 20 senedir hizmet vermenin gururunu ya��yoruz.

ilk a��ld���ndan beri ayn� yerinde hizmet vermekte olan restaurant�m�z mant� ve pizza a��rl�kl� yemekler varken �u anda yakla��k 40 �e�it ana yemek, 10 �e�it salata, 6 �e�it tatl� ve i�e�ek �e�itleriyle hizmet vermektedir.

�zel g�nler, do�um g�n�, evlilik y�ld�n�m� kutlamalar� yap�lmaktad�r.

 

   
  EKONOM� HABERLER�
  D�V�Z KURLARI
  �STANBUL'DA HAVA DURUMU

       

  
        

 

L�TA RESTAURANT
MANTI VE P�ZZA'NIN TADI

site tasar�m fatih �eng�n
www.fatihsengun.com
webmaster

 MODA CAD. NO:157/1 KADIK�Y-�STANBUL

0216 336 48 16 E-Posta: tahsinsengun@hotmail.com